Meer resultaten voor audit doen

audit doen
ISO 27001 Lead Auditor Training TSTC.
Met behulp van praktische oefeningen, ontwikkel je vaardigheden op het gebied van audit technieken en competenties in het aansturen van audit teams en audit programma's, communicatie met klanten en andere betrokkenen en het nemen van besluiten in conflicten, alles in het kader van het doen van effectieve audits bij klanten of je eigen organisatie.
Checklist uitvoering interne audit ISO 9001 of 27001 of NEN 7510.
De auditteamleider behoort de auditee indien van toepassing te wijzen op situaties die tijdens de audit naar voren zijn gekomen en die afbreuk kunnen doen aan de betrouwbaarheid van de auditconclusies. Als dit in het managementsysteem is gedefinieerd of is overeengekomen met de auditklant, behoren de deelnemers het eens te worden over het tijdsbestek voor een actieplan om de auditbevindingen aan te pakken.
SURF SURFaudit.
Met SURFaudit brengt u in kaart hoe goed uw instelling de informatiebeveiliging onder controle heeft en waar de prioriteiten liggen voor verbetering. Regelmatig vinden SURFaudit-benchmarks plaats die laten zien hoe de sector ervoor staat en hoe instellingen het ten opzichte van elkaar doen. De resultaten van SURFaudit kunt u gebruiken in verantwoordingen naar overheden of accountants. Beschikbaar voor alle instellingen. SURFaudit is beschikbaar voor alle aangesloten instellingen. De assessments zijn toe te passen op de instelling als geheel, maar ook op een afdeling. Voor het uitvoeren van de assessments adviseren we COABLE te gebruiken. U verkrijgt een licentie voor deze software via SURFmarket. De ambitie van SURFaudit is om de enige audit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te zijn voor onderwijsinstellingen.
Energie audit EED voor bedrijven SGS Search.
Wat kunnen we voor u doen? Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten. Vraag nu informatie aan. Checklist gemeenten energie-audit. Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn volgens de EED-richtlijn verplicht. Grotere ondernemingen in Nederland zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Energieregelgeving in vastgoed. EED, EPK, Energielabel, EPC, Activiteitenbesluit Snapt u het nog? De wet en regelgeving. Tom Coenen Projectmanager Duurzaamheid 088 214 66 00. Stel mij een vraag. Terug naar Diensten. Energie audit EED.
Audit Vermetten accountants en adviseurs.
De voorbereiding voor een audit door een andere accountant. In het geval uw moederconcern of buitenlandse investeerders een controleverklaring van de groepsaccountant vereisen maar u de voorbereidende werkzaamheden door ons kantoor wilt laten verrichten, kunt u een beroep doen op ons voor een pre-audit.
Opleiding Internal Auditing Advisory Erasmus School of Accounting Assurance Erasmus University Rotterdam.
Ondermeer zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgronden van audit, de algemene audittheorie en methodologie inclusief aanpak, integratie van auditvormen en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsethiek, auditvaardigheden, andere auditdisciplines zoals financial audit, wetenschapsfilosofische aspecten en de specifieke werksituatie van de studenten in relatie tot de audit theorieën. In een verdiepingscollege behandelen we de specifieke kenmerken van auditing in publieke en financiële instellingen. Accounting Information Systems. Een auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is Accounting Information Systems AIS. In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie BIV/AO. De module is verdeeld in twee onderdelen: AIS-Fundamentals en AIS-Advanced in control cases. We doceren eerst de inhoud, de achtergronden en het paradigma van AIS en plaatsen dit in de context van concrete in control-vraagstukken. Kennis van deze AIS-fundamentals is een randvoorwaarde voor de auditor die onderzoek wil doen naar interne beheersing en bestuurlijke informatieverzorging, en die daarbij gesprekpartner wil zijn voor financial management, accountants en controllers.
Audit BDO. BDO.
Home Diensten Audit Assurance Audit. Professioneel advies en ondersteuning bij een audit. Toenemende wet en regelgeving, een snel veranderende markt, nieuwe verdienmodellen, groeiende afhankelijkheid van ICT en cybercrime doen een steeds groter beroep op de flexibiliteit en weerbaarheid van organisaties.
Controles kngf.nl.
Er zijn verschillende partijen die volgens de wet recht hebben om controles te doen bij praktijken van zorgverleners. Dat zijn in elk geval de Zorgverzekeraars en de NZa. Materiële controle door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars voeren regelmatig materiële controles uit bij fysiotherapiepraktijken.
EED audit nodig? Sprinx ontzorgt je volledig! Sprinx.
Deze vertraging wil echter niet zeggen dat er geen EED-verplichting meer is voor bedrijven die nog geen audit hebben laten doen. Sterker nog, het bevoegd gezag heeft zijn capaciteit opgeschaald en is actiever met het aanschrijven en toezien op de verplichting.

Contacteer ons