Op zoek naar audit zorg?

audit zorg
Revalidatieziekenhuis Inkendaal Accreditatietraject voor kwaliteitsverbetering.
Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft gekozen voor accreditatie op basis van NIAZ-Qmentum Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. In novemver 2017 heeft Inkendaal bezoek gekregen van de externe NIAZ auditoren. We hebben we met vlag en wimpel de audit behaald! In dit kader heeft Inkendaal een voortgangsrapport gemaakt met een aantal ziekenhuisbrede verbeterprojecten. Bezoek de website van het NIAZ. Om onze eigen werking steeds te verbeteren en de externe audit verder voor te bereiden, vinden er op geregelde basis interne audits en veiligheidsrondes plaats.
Opleidingen Certificatie Inspectie Opleidingen Keurmerkinstituut.
De ééndaagse training van het Keurmerkinstituut is een praktische kennismaking met de beginselen van kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn. De training is ook geschikt als u bezig bent een kwaliteitssysteem op te bouwen, en binnenkort een nulmeting wilt uitvoeren. Na afloop van de training intern auditen in de sector zorg en welzijn kan de deelnemer in beginsel zelfstandig een interne audit uitvoeren.
Auditoren Niaz.
Zo garandeert het NIAZ dat audits worden uitgevoerd door auditoren die weten waar ze het over hebben en waar ze naar moeten kijken. Voor een auditor is het leerzaam om 1 à 2 keer per jaar een audit uit te voeren. Een audit laat zien hoe zorg ook op een andere manier kan worden geboden dan in eigen huis.
Externe audit Walvis.
Onze visie op kwaliteit. Slim en Slank managementsysteem. ISO 15224 of ISO 9001. Tel: 085 87 80 640 info@walviscg.nl Kwaliteit en veiligheid voor Zorg en Welzijn. Externe audit ten behoeve van ISO of HKZ? Als zorginstelling beschikt u waarschijnlijk over een gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem.
Rusthuis: Visie op kwaliteitszorg.
De actualiteitswaarde van het kwaliteitshandboek wordt bewaakt door de proceseigenaar op vastgestelde tijdstippen interne audit. Kwaliteit van zorg / Kwaliteitsontwikkeling. Kwaliteit van zorg handelt over de inhoud van de geboden zorgen. Het is belangrijk zicht te krijgen op onze sterke en zwakke kanten in de hulp en dienstverlening.
Audits Zorginspectie en externe kwaliteitslabels ZNA.
Audits Zorginspectie en externe kwaliteitslabels. JCI-accreditering: zoals vele ziekenhuizen in Vlaanderen is ZNA zich aan het voorbereiden op een accreditatie door Joint Commission International. De werking van het ziekenhuis zal worden geïnspecteerd door externe auditors op basis van vooraf vastgestelde criteria. Een aantal diensten kunnen reeds een extern kwaliteitscertificaat voorleggen.: ISO zorg en welzijn voor de nierkliniek.
PC Sint-Amandus Over ons Kwaliteit.
Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit agentschap voert audits uit in alle Vlaamse ziekenhuizen. Iedere 5 jaar krijgt het ziekenhuis de Zorginspectie op bezoek in functie van de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis. Bij de audit staat de kwaliteit van zorg die aangeboden wordt centraal.
HKZ normen, maak de kwaliteit van uw zorg aantoonbaar!
Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen staan beschreven in zorgwetgevingen zoals de WTZI en de Wkkgz. Naast het voldoen aan deze zorgwetgevingen kan een zorginstelling een keurmerk of certificering voor de kwaliteit van zorgverlening hebben.
Gezondheidszorg auditor Vacatures Intermediair.nl.
Als Audit Regisseur neem jij graag het voortouw in de wereld van audit en assurance. Je voert graag de regie en houd je bezig met procesanalyse. TKP controllingMinimaal; 3 jaar werkervaring als bijvoorbeeld interne auditor. 53 dagen geleden geplaatst 40 uur WO Drie leden Raad van Toezicht. Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening via Governance Search and Selection. U heeft inzicht in de ontwikkelingen van de financiering van de gezondheidszorg maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen van de gezondheidszorg Organisatie GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening en biedt geestelijke gezondheidszorg.

Contacteer ons